Consolidarea capacității de prestare servicii a OFTALMIX SOP SRL prin dotare cu aparatură medicală

Începând cu data de 23.03.2023, S.C. OFTLAMIX SOP S.R.L. implementează proiectul „Consolidarea capacității de prestare servicii a OFTALMIX SOP SRL prin dotare cu aparatură medicală”, cofinanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 Apel RECONSTITUIT - pista de audit - beneficiari ajutor MINIMIS - selectați IMM RECOVER - Acțiunea 4.1.1 – Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, Axa Prioritară 4.1.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliență a economiei, Operațiunea Investiții în activități productive, Schema de ajutor de minimis – Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență.

Scopul proiectului: OFTALMIX SOP SRL își propune achiziția de aparatură modernă care să asigure o lărgire a zonei de investigații și operații oftalmologice, un diagnostic cât se poate de exact pacienților săi astfel încât tratamentul să fie adecvat și să asigure recuperarea totală a pacientului.

Obiectivul general al proiectului vizează refacerea capacității de reziliență a OFTALMIX SOP SRL pentru prestare de servicii medicale de oftamologie prin dotare cu aparatură medicală performantă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Refacerea capacității de reziliență a companiei prin achiziţionarea şi utilizarea în activitatea curentă a unor echipamente performante care să-i permită consolidarea poziţiei pe piaţa serviciilor medicale specializate de oftalmologie.

Echipamentele propuse spre achiziţionare se caracterizează prin performanţe ridicate la standarde internaţionale, achiziţionarea acestora va permite firmei să presteze servicii într-o piață de nișă cu o specializare complexă, cum este cea a serviciilor medicale de oftalmologie pentru copii.

OS2. Creşterea capacităţii de a presta servicii medicale la standarde internaţionale şi de a menține locuri de muncă folosind resursele indigene. Creșterea capacităţii de a presta servicii medicale specializate de oftalmologie, competitive pe piața națională și europeană, precum şi exploatarea potenţialului de dezvoltare de noi locuri de muncă direct şi indirect pe piaţa locală datorită folosirii unor echipamente performante, specializării permanente a personalului angajat ca urmare a implementării proiectului (menținerea celor 6 locuri de muncă de la nivelul anului 2020), este un obiectiv a carui realizare va permite societăţii să-şi îmbunătăţească indicatorii bilanţieri.

OS3. Îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă ai firmei ca urmarea implementării proiectului de finanţare, după cum urmează:

  • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului
  • Creşterea nr. activelor fixe (+ 19 buc) la sfârşitul celor 8 luni de implementare

Durata implementării proiectului este de 7 luni, urmărindu-se atingerea următoarelor rezultate:

R1. Proiect implementat in conditiile contractului de finantare

R2. Echipamente performante achizitionate – 22 buc

Valoarea finanțării nerambursabile este de 934.468,18 lei (95 % din valoarea totală eligibilă aprobată) din care 782.766,48 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 151.701,70 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din bugetul național.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020