STRABISMUL PENTRU MEDICI – II. 4. TESTE DE MOTILITATE OCULARĂ

TESTE DE MOTILITATE OCULARĂ

(DR. Luminiţa Teodorescu)

Testarea motilităţii oculare se face în toate cazurile în care suspectăm prezenţa strabismului, la pacienţi cu diplopie, cu dureri oculare în anumite direcţii ale priviri, cu dificultăţi în munca la aproape.

Este importantă înţelegerea acţiunii muşchilor în poziţie primară şi a câmpului de acţiune a unui muşchi.

Acţiunea primară şi secundară a unui muşchi reprezintă efectul pe care acesta îl are asupra poziţiei ochiului, pornind de la poziţia primară (privirea drept înainte şi capul drept). Schema nu indică dispoziţia anatomică a muşchilor pe globul ocular. MOI şi MOS sunt abductori şi de aceea sunt reprezentaţi pe schemă acţiunii musculare spre temporal.

poza motil
Schema de acţiune a muşchilor oculomotori în poziţie primară

        

MUŞCHI Inervaţie Acţiune primară Acţiune secundară Acţiune terţiară
         
M. drept intern (MDI) N III Adducţie    
M. drept extern (MDE) N VI Abducţie    
M. drept superior (MDSup) N III Elevaţie Rotaţie internă Adducţie
M. drept inferior (MDInf) N III Depresie Rotaţie externă Adducţie
M. oblic superior (MOS) N IV Rotaţie internă Depresie Abducţie
M. oblic inferior (MOI) N III Rotaţie externă Elevaţie Abducţie

 

Câmpul de acţiune a unui muşchi este direcţia privirii în care muşchiul respectiv are rolul principal în mişcarea globului.

                      

Câmpul de acţiune a muşchilor oculomotori
Câmpul de acţiune a muşchilor oculomotori

 

Ductiile: sunt mişcări monoculare în jurul axelor lui Fick:

 • axa orizontală – adducţie (spre nazal), abducţie (spre temporal)
 • axa verticală – ridicare (elevaţie), coborâre (depresie)
 • axa antero-posterioară – rotaţie:extremitatea superioară a meridianului vertical cornean se roteşte spre nazal (incicloducţie) sau spre temporal (excicloducţie)

 

Versiile: sunt mişcări binoculare simultane si conjugate (în aceeaşi direcţie)

 • Dextro-/ Levoversie
 • Elevaţie
 • Depresie
 • Dextro-/levoelevare
 • Dextro-/levodepresie
 • Dextro-/ levocicloversie

 

Vergenţe: sunt mişcări binoculare, simultane, disjuncte (în direcţii opuse)

 • Convergenţa
 • Divergenţa

 

Muşchii sinergici sunt cei care efectuează mişcarea în aceeaşi direcţie, monocular sau binocular.

Muşchii sinergici omolaterali: acţiunea primară a unui muşchi corespunde cu acţiunea secondară a celuilalt muşchi . Ex: privirea în sus este realizată de MDsup și MOI de la un ochi, ambii sunt ridicători

Muşchii sinergici contralaterali, câte unul de la fiecare ochi, formează perechi care se numesc muşchi conjugaţi (au câmp de acţiune comun)

Ex.  – în privirea la dreapta: MDE la OD si MDI la OS

– în privirea dreapta sus: MDsup de la OD cu MOI de la OS

Muşchii antagonişti efectuează mişcarea în direcţie opusă, omolateral sau contralateral.

Ex: – în privirea la dreapta: MDE de la OD cu MDE de la OS

– în privirea dreapta sus: MDsup de la OD cu MDInf de la OS

 

Legile motilităţii oculare

 

Legea Sherrington de inervaţie reciprocă, se aplică mişcărilor monoculare:    

Creşterea inervaţiei unui muşchi este acompaniată de scăderea inervaţiei muşchiului antagonist.

Legea Herring de inervaţie egală, pentru mişcările binoculare:

În timpul mişcărilor conjugate, muşchii conjugaţi primesc inervaţie egală si simultană.

 

Studiul versiilor se face mişcând lent şi continuu o lanternă sau un obiect de fixaţie mic la 50 cm distanţă de pacient, fără corecţie optică, capul este ţinut drept (nu în poziţie compensatorie dacă aceasta există).

Se urmăreşte reflexul luminos care se formează pe cornee în toate direcţiile privirii pentru a putea aprecia paralelismul versiilor. La testarea copiilor mici se poate folosi o jucărie mică ca obiect de fixaţie.

Se examinează în cele 9 direcţii diagnostice ale privirii: poziţia primară cu privirea drept înainte, elevaţie, depresie, privire la stânga, la dreapta şi cele 4 direcţii oblice: dreapta-sus, stânga-sus, dreapta-jos, stânga-jos şi se notează:

– orice schimbare a mărimii deviaţiei, a poziţiei globului

– dacă versiile sunt paralele sau nu (comitanţă sau incomitanţă)

– hipo- sau hiper-funcţiile, restricţiile musculare

În poziţie primară şi ortoforie reflexul cornean este simetric, central sau ușor descentrat nazal (la 0,5 mm nazal de centrul pupilei). Dacă reflexul rămâne central şi în versie maximă, într-una din direcţiile privirii, indică hipo-funcţie musculară. Dacă ducţia este exagerată, mai pronunţată decât la ochiul congener, există hiperfuncţie.

Dacă ochiul face doar o parte din mişcare şi apoi se opreşte indică o restricţie sau paralizie musculară.

După direcţia  privirii  în care versia sau ducţia este limitată deducem care muşchi sunt afectaţi (vezi figura: Câmpul de acţiune a muşchilor oculomotori). Ex: dacă OD deviaţia creşte în privirea în sus şi în adducţie, MOI drept este hiper-funcţional.

– deviaţiile în V: deviaţia la privirea în sus  ≥ 10 DP faţă de mărimea deviaţiei la privirea în jos.

– deviaţiile în A: deviaţia la jos  ≥ 15 DP faţă de mărimea deviaţiei la privirea sus.

– schimbarea mărimii fantei palpebrale (se lărgeşte în paralizii şi se îngustează în restricţii musculare când pacientul priveşte în direcţia limitării de mişcare)

– schimbarea mărimii pupilei

– dacă pacientul relatează disconfort sau diplopie în anumite direcţii

– apariţia nistagmusului pe o anumită direcţie a privirii

Dacă se constată o limitare de mişcare se face testarea şi monocular: se acoperă un ochi şi se urmăresc mişcările ochiului congener (testarea ducţiilor).

Cuantificarea versiilor şi ducţiilor a fost standardizata astfel:

–  0= ducţie  normală,

– Hipofuncţia: între (-1 şi – 4), adică – 1= 75 % din ducţia normală, – 2= 50% din ducţie,  – 3= 25 % din ducţie ; între – 4= nici o mişcare dincolo de linia mediană.

– Hiperfuncţia între (+1 şi +4)

 

Peste testarea suplimentară a hipo- sau hiperfuncţiei musculare se mai utilizează:

Testul ducţiilor forţate

 – Testul forţei generate activ

– Testul velocităţii sacadice

 – Testul în trei trepte Parks-Helveston

(Vezi EXAMENUL HETEROTROPIILOR PARALITICE)