STRABISMUL PENTRU MEDICI – II.2 a.TESTE DE EXAMINARE A ACUITĂŢII VIZUALE

II.2.TESTE DE EXAMINARE A ACUITĂŢII VIZUALE

(DR. Luminiţa Teodorescu)

Acuitatea vizuală (AV) trebuie evaluată la fiecare ochi în parte, la fiecare control, pentru a detecta ambliopia, viciile de refracţie, efectul corecţiei optice și al ocluziei.

 

TESTE CALITATIVE

 

La sugar şi copilul mic urmărim:

 

 –Reflexul fotomotor direct şi indirect – prezenţa lui arată integritatea şi funcţionalitatea căilor optice

Evaluarea fixaţiei: –  monocular sau binocular – proiectăm lumina unei lanterne pe suprafaţa ochiului si urmărim :

– poziţia fixaţiei: centrală (C) sau excentrică

– calitatea: stabilă (S) sau nu

– durata: menţinută (M) sau sporadică

Fixaţia este CSM după vârsta de 8 săptămâni. În strabism, fixaţia preponderentă a unui ochi sugerează ambliopie la ochiul deviat; fixaţia alternantă indică AV egală.

 

Determinarea tipului de fixaţie monoculară

 

Testarea fixaţiei cu vizuoscopul Cüppers – este un oftalmoscop care foloseşte o miră pentru fixaţie (ex cercuri concentrice sau o steluţă). Pacientul este rugat să privească în centrul mirei. Daca foveea este văzută de examinator în centrul mirei sau dacă pacientul vede centrul mirei pe direcţia înainte, fixaţia este centrală foveolară. Dacă examinatorul vede foveea în afara mirei sau pacientul relatează că vede reperul lateral, fixaţia este excentrică, parafoveolară sau paramaculară. Intervalul dintre cercurile concentrice ale mirei este de 20°

 

Testarea fixaţiei cu periile Haidinger – rar folosite azi, în tratamentul pleoptic al fixaţiei excentrice, pentru stimularea foveei şi re-educarea fixaţiei. Se foloseşte lumină polarizată, în formă de elice (percepută de conurile maculare) şi un filtru albastru. Dacă punctul fixat se percepe centrul elicei, fixaţia este centrală, dacă elicea este văzută alături, fixaţia este excentrică.

 

Reflexul de urmărire al obiectelor în mişcare, apare la 6-8 săptămâni

Priveşte și atinge un obiect pe care îl fixează – indică răspuns vizual

– Abilitatea de a alege bomboane mici prezentate la distanţa de 1-3 m indică AV de cel puţin 1/4

 

Nistagmusul optokinetic – testat monocular, cu un tambur cu alternanţă de bare verticale albe şi negre care se roteşte dinspre temporal spre nazal şi invers. Răspunsul vizual este de fixare și urmărire. În mod normal, până la 3 luni, răspunsul dinspre temporal spre nazal este mai bun; dacă persistă asimetria peste această vârstă, copilul are predispoziţie de a dezvolta strabism.

 

Testul cu 10 DP puse vertical în faţa unui ochi: induce diplopie verticală. Daca există AV egală, ochii fixează alternant. Daca există ambliopie la un ochi, ochiul congener este utilizat în principal pentru fixaţie, iar ochiul cu ambliopie este deviat vertical.

 

– Testul capului de păpuşă: când învârtim capul într-o direcţie, copilul întoarce privirea în direcţie opusă, şi putem sa apreciem abducţia.

 

TESTE CANTITATIVE

 

Teste de privire preferenţială:

 

–      Testul Teller: conţine cartoane cu alternanţă de bare verticale albe şi negre care sunt prezentate cu ciclicitate crescândă, iar ca martor este folosit un carton gri, neutru. Copilul îndreaptă privirea spre cartonul cu bare pe care îl vede, AV poate fi măsurată de le 20/1600 la 20/25.

 

– 1-2 ani:

–       Testul Cardiff: serie de carduri cu desene conturate care descresc în intensitate spre gri. Se notează capacitate de a le recunoaşte.

– Desenele Kay: animale prezentate pe un singur card, copilul le numeşte sau arată figura identică pe un card la aproape, indică AV între 1/100 şi 20/20.

– Testul Allen cu desene, similar

 

Peste 2 ani:

Testul Lea are 4 simboluri cu acelaşi grad de recunoaştere: casă, mar, cerc şi pătrat prezentate la optotip de distanţă şi aproape

Testul ˝E˝ Snellen, desene la optotip, apoi cifre si litere apreciate in linie, (AV lineară), nu izolat.

Testul Landlot C, similar, pacientul indică unde este partea întreruptă a literei

– Acuitatea vizuală (AV) morfoscopică se măsoară folosind optotipi care prezintă reperele aşezate pe mai multe rânduri, prezentate simultan. Este metoda cea mai corectă de aprecierea a AV.

– AV liniară se măsoară prezentând reperele aşezate pe un singur rând.

– AV unghiulară se măsoară prezentând reperele individual.

AV unghiulară este mai mare decât AV liniară, şi aceasta este mai mare decât AV morfoscopică.

 

Teste de AV la aproape: cuprind teste din cele de mai sus prezentate la o distanţă de 35 cm.